Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
                    

Họ và tên: Trần Xuân Trường
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972329406

 

 

Họ và tên: Trần Văn Ngâm
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch Công đoàn
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984965030

 

 

Họ và tên: Trần Văn Quân
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, 
Chủ tịch UB MTTQ xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978408384

 

  Họ và tên: Đinh Viết Mười
Năm sinh: 1976
Chức vụ: UVBCH Đảng ủy,Trưởng Ban Kinh tế, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985885578

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2053

Tổng truy cập: 748985