Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc tại Phú Lương

22-09-2021 15:47

Ngày 22/09/2021, Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã kiểm tra tại Huyện ủy Phú Lương về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Huyện ủy Phú Lương. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Phú Lương có đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy. 


Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ huyện Phú Lương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 


Đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Sau khi được quán triệt, triển khai Nghị quyết, các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, năm 2016 Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII đối với 200 cán bộ lãnh đạo chủ chốt, năm 2017 tổ chức 2 hội nghị cho 300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của 36 chi bộ cơ sở trực thuộc. Cùng với đó, toàn huyện đã tổ chức được 30 hội nghị học tập tại cơ sở với số lượng đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Sau khi tham gia học tập 100% cán bộ, đảng viên đã viết thu hoạch cá nhân theo đúng quy định. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 08 -QĐi/TW từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy Phú Lương đã chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với 21 tập thể, 35 cá nhân còn hạn chế yếu kém, yêu cầu đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa; tập trung chỉ đạo việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm đạt kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hùng yêu cầu: Thời gian tới Huyện ủy Phú Lương cần  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn việc thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy từ huyện đến cơ sở; chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở đảng và đảng viên, nghiêm túc gợi ý kiểm điểm và giám sát chặt chẽ việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm của các tổ chức đảng, cá nhân... 

                                                                                           Tin ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:10402

Tổng truy cập: 872368