Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng; Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

23-04-2021 20:49

Ngày 23/4/2021, Đảng ủy xã Yên Đổ tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 03/02/2021 cho 02 đảng viên; học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Lê Văn Trọng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

( Đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao tặng huy hiệu Đảng )

( Đồng chí Lê văn Trọng , Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chúc mừng Đảng viên nhận huy hiệu Đảng)

( Đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)

Hội nghị được đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt các nội dung: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.Thống kê truy cập

Đang truy cập:2115

Tổng truy cập: 748924