Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Yên Đổ: Giao lưu văn nghệ, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

28-04-2021 10:13

Tối ngày 27/4/2021, Ủy ban nhân dân xã Yên Đổ phối hợp với Huyện đoàn Phú Lương và Trung tâm văn hóa thể thao truyền thông, tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đêm giao lưu văn nghệ được dàn dựng, chuẩn bị chu đáo thu hút đông đảo khán giả đến xem và thưởng thức. Nội dung chương trình giao lưu văn nghệ nhằm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp.

( Đồng chí:Trần Văn Thông chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phát biểu khai mạc đêm giao lưu )

Thông điệp của văn nghệ, tuyên truyền đã nhấn mạnh: Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn, bầu những người  đủ các tiêu chí vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

( Điệu múa bát của đội văn nghệ xóm Khe Nác )

( Tiểu phẩm tuyên truyền ngày hội bầu cử )

Thông qua chương trình văn nghệ tuyên truyền cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1883

Tổng truy cập: 749037