Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
                    

Họ và tên: Trần Văn Thông
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0961804468

 

  Họ và tên: Cao Văn Tĩnh
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0985408442

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2050

Tổng truy cập: 749024