Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họ và tên: Trần Văn Thông
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0961804468.

 

Họ và tên: Trần Xuân Trường
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy-  Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972329406

Họ và tên: Cao Văn Tĩnh
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Đảng Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

   Điện thoại di động: 0985408442

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3538

Tổng truy cập: 855840