Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

22-09-2021 15:31

Ngày 22/9/2021, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lương, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mã Minh Hải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ tọa Kỳ họp. Dự Kỳ họp có đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy và các đại biểu HĐND huyện.

 


Chủ tọa kỳ họp

Tại Kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã nghe Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch đầu tư công huyện Phú Lương năm 2021 lần thứ 4. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công huyện Phú Lương năm 2021 đợt 4. Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch đầu tư công huyện Phú Lương năm 2021 lần thứ 4. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công huyện Phú Lương năm 2021 đợt 4.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp


Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thực hiện giám sát, theo dõi việc thực hiện nội dung các Nghị quyết.

Tin: Lan Anh, ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:10422

Tổng truy cập: 872377