Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng; Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

15-07-2020 15:25

Sáng ngày 14/7/2020, Đảng ủy xã Yên Đổ tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020 cho 11 đảng viên; học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể xã; Bí thư chi bộ và các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Hội nghị được đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020 về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Mặc dù bị ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra như: sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1234,39 tấn, bằng 100,3% kế hoạch, thu ngân sách đạt 301.291.500đ bằng 57,06% kế hoạch huyện, 53,08% kế hoạch xã; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quốc phòng an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Thực hiện tốt công tác nhân sự, chuẩn bị các văn kiện, cơ sở vật chất và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại hội nghị các đại biểu được thảo luận, làm rõ những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác điều hành của UBND xã trong quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tập trung rà soát, đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:3889

Tổng truy cập: 855790